Ruský poklad (pověst z Hazmburku)

V bouřlivém roce 1813, když táhla naším krajem ruská armáda, zakopal prý vyšší ruský důstojník plukovní pokladnu v místech mezi vrchem Jeřetínem a Hazmburkem, odkud není nic jiného viděti, než dvůr v Hájku. Na pokladnu byl prý položen mrtvý kozák, který pokladnu hlídá, aby nepovolaný její obsah nevykopal a si nepřisvojil.

Že na této pověsti jest něco pravdy dokazuje Čapek, který ve svém místopise se o této pověsti zminuje a dokládá, že kníže František z Dietrichsteinu nechal toto místo hledati a na domnělém místě kopati a po pokladně pátrati. Byl prý o toto požádán, aby poklady v pokladně ukryté dostaly se opět pozůstalým po zmíněném důstojníkovi.

Zdroj: Antonín Glanc (Libochovické noviny)