Jak provádět řez morušovníku?

Morušovníky jsou dlouhověké a většinou bujně rostoucí stromy. Pokud zrovna nechcete, aby vám strom plnil okrasnou funkci nebo tvořil stinnou oázu vaší zahrady, bude nutné ošetřit jej vhodným řezem, který také stimuluje růst plodonosných výhonů. Jak na to? 

Různé druhy, různé způsoby řezu


Morušovníky se prodávají jako prostokořenné stromky pro podzimní výsadbu nebo jako kontejnerované sazenice pro výsadbu během vegetačního období. V kontejneru můžete také zakoupit špičák - jednoletý výhon bez založené korunky. Morušovník je dlouhověký strom, což je nutné mít při jeho výsadbě a tvarování na paměti. Pokud máte na zahradě různé ovocné stromy, doporučuji Vám přečíst si odbornou literaturu, protože způsob řezu ovocných dřevin se liší v závislosti na jejich druhu. Názory na řez ovocných stromů se také velmi liší. Někdo dokonce preferuje nechat to kompletně na přírodě; koruna se přece založí sama. To je sice pravda, ale já mám s morušemi svou vlastní zkušenost, o kterou se s Vámi v tomto článku podělím. Nejprve se seznámíme se zásadami správného řezu.

Zásady správného řezu

Přidat popisek
Řez morušovníku provádějte v době vegetačního klidu, ideálně v předjaří. Neřežte v době mrazů, vyčkejte, až budou teploty nad nulou. Řez je ideální provádět dokud jsou pupeny hnědé. Jakmile začnou zelenat, je na řez už pozdě. Řezem v době vegetace stimulujete růst postranních výhonů a tím můžete způsobit, že se stromek s nedostatečným kořenovým balem neujme. Vždy používejte čisté a ostré zahradnické nůžky. Nevytvářejte pahýly, může se jimi do stromku dostat infekce. Ránu po řezu očistěte a ošetřete ji štěpařským voskem. Pro zatírání ran nepoužívejte syntetické a toxické barvy. Pamatujte na to, že umístění posledního pupenu pod řezem určuje, jakým směrem bude výhon růst.

Prostokořenné stromky

Prostokořenné stromky se prodávají na podzim, jsou mimo svou vegetační dobu - mají shozené listy. Korunka bývá již většinou zapěstovaná. Má většinou 3 až 4, někdy 4 až 6 kosterních větví. V případě klasického morušovníku se většinou vytváří tzv. kotlovitá koruna, kde chybí středový výhon a koruna je otevřená. Kosterní větve ještě před vysazením zakraťte, aby byly co do objemu v rovnováze s kořeny. Můžete také požádat obsluhu zahradnictví, aby vám je zakrátila. Je vhodné zastřihnout kořeny asi o 1cm a namočit je na několik hodin do vody.. Ideální je nechat stromek ve vodě přes noc a zasadit jej až druhý den. Další rok proveďte řez podle bodu 3. níže.

Kontejnerované sazenice - jednoletý špičák

Špičák
Kontejnerované sazenice jsou na trhu k dispozici během vegetační sezóny a to není vhodná doba pro jejich řez. Rostinu zasaďte, pořádně zalijte a s řezem vyčkejte až do následujícího roku. Pokud kontejnerovaná sazenice korunu založenou nemá, jedná se o jednoletý špičák. Doporučuji ve spodní části rostliny (viz obrázek vpravo) vyštípat mladé výhonky, rostoucí nejníže (nevyštípávejte všechny). Nestane se Vám tak jako mě, že středový výhon téměř zakrněl a nové spodní výhony převzaly úlohu terminálního výhonu a já nemohl přijít na to, zda rostlina obrůstala pod roubem nebo nad roubem (viz obrázek výše). To je zásadní pro zachování roubované odrůdy. Rostlinu zasaďte a založení koruny odložte na příští rok. Během vegetační sezóny nechte špičák narůst do požadované výše.  
 

1. Založení koruny

V předjaří si určete výšku budoucí koruny: odpočítejte si 4-6 pupenů či postranních výhonů rostoucích ze středového výhonu a ten nad nejvyšším pupenem odstřihněte (cca 1 cm nad pupenem). Tyto výhony můžete zakrátit na tři až pět pupenů. Budou tvořit budoucí kosterní větve koruny. Odstřihněte také jakékoliv další výhony (kromě těch vybraných) a rostlinu nechte během následující vegetační sezóny volně růst. 

nákres prvotního založení koruny


2. Výběr kosterních větví

Další rok v předjaří si vyberte z 6 postranních výhonů 4 rovnoměrně rozložené kosterní výhony a ostatní odstřihněte. Také odstřihněte nevhodně rostoucí nebo křížící se výhony. Kosterní výhony můžete zakrátit o třetinu. Během vegetačního období nechte stromek opět volně růst, případně můžete pouze vyštípat nevhodně rostoucí čerstvé výhony.

3. Třetí rok po výsadbě a udržovací řez

Další rok v předjaří odstraňte výhony, které mají tendenci převzít úlohu terminálního vrcholového výhonu nebo rostou nevhodně, kříží se či rostou dovnitř koruny. Čím více bude koruna prosvětlená, tím více slunce se dovnitř dostane, což je důležité pro zrání plodů. Pamatujte, že zakrácením výhonu vždy stimulujete růst postranních výhonů, přičemž největší energii strom vynaloží k růstu pupenu těsně pod řezem. V následujících letech provádějte udržovací řez, jehož účelem je prosvětlení koruny a udržení plodnosti.

Řez moruše převislé

Pokud jste si pořídili převislou moruši (Morus alba Pendula), byla pravděpodobně již v zahradnictví ošetřena základním řezem. Ten se provádí zakrácením všech převislých výhonů zhruba o 2 třetiny. Zakrácením těchto výhonů dojde k jejich rozvětvení - nad místem řezu se vytvoří nové silné převislé výhony. Pokud je koruna příliš zahuštěná, nemůže dovnitř světlo a sběr plodů je komplikovaný, nehledě k tomu, že uvnitř zahuštěné koruny moc plodů nenajdete. Časem by tyto větve rostoucí uvnitř odumřely. V tomto případě počkáme až moruše na podzim shodí listy. Následně odstraníme větve, které jsou schované uvnitř koruny, pod první vrstvou převislých větví. Vnější převislé výhony můžeme zakrátit, aby se rozvětvily. Pokud má vnější převislá větev další silné výhony, rostoucí kaskádovitě, a hlavní výhon nám narostl až k zemi, odstřihneme jej pod místem, kde vyrašily další převislé výhony. Nechceme, aby hlavní výhon rostl až k zemi nebo se po zemi dokonce plazil. K tomu může dojít po radikálním, silném zakrácení kosterních výhonů, kdy následující vegetační sezónu strom vynaloží mnoho energie na růst nových výhonů. Převislá moruše se hodí do malých zahrad, je velmi dekorativní a ovoce zraje postupně od června až do září. Sběr ovoce je velmi snadný, nemusíte nikam šplhat ani ovoce setřásat, jak se to obvykle v případě morušovníku dělá. V Bulharsku jsem narazil na převislé moruše přímo několik desítek metrů od pláže. Měly asi 3m do výšky a 2m do šířky. Byl na ně nádherný pohled a ještě jsem se napásl, takže mohu převislou moruši vřele doporučit. 


Některé moruše rostou pomalu

Vyjímku mezi bujně rostoucími druhy moruší tvoří např. Moruše černá "Trnavská". Jedná se o zakrsle rostoucí odrůdu. Její letorosty měří pouze několik centimetrů a není potřeba je zastřihávat. Tato moruše se výborně hodí do menších zahrad. Podobně je na tom Moruše odrůdy "Wellington". Byla vyšlechtěna v Anglii a její plody mají oproti názvu červenou barvu a jsou výrazněji kyselé než jiné tmavoplodé odrůdy. Výhony mají mít vzhledem ke krátkým letorostům tendenci ke kroutivému růstu. Takovýto stromek pouze prostříháváme v případě, že je koruna příliš zahuštěná, abychom zajistili dostatečný přístup světla a vzduchu a abychom předešli vzniku plísňových chorob.


Moruše černá "Wellington", Oakwell Hall, Birstall, Anglie