Paška a Pole (pověst z hradu Ostrý u Milešova)

Na nevýrazném kopci v blízkosti Milešovky, nejvyšší hory Českého středohoří, můžete i dnes nalézt mezi starými stromy poslední pozůstatky hradu Ostrého. Je zde ticho, které jen několikrát do měsíce přeruší hlahol návštěvníků. V zimních měsících zůstávají hradní ruiny většinou zcela osamoceny a jen zadumaně vzpomínají na doby dávno minulé. Tato pověst vypráví o dvou loupeživých rytířích, kteří se na hradě usadili...


Ne vždy zde však bývalo takto ponuro a ticho. Vystřídali se zde různí páni, mezi nimiž nechyběl dokonce ani samotný Albrecht z Valdštejna. Za Jana Černína z Chudenic však již přestalo hradní sídlo vyhovovat stále se zvyšujícím požadavkům panstva a hrad Ostrý byl opuštěn. Ani poté však nezůstal zcela osamocen. Vynikající poloha hradního kopce, která umožňovala výhled na významnou obchodní cestu, procházející úpatím Hromové hory, později nazvané Milešovkou, sem přilákala dva potulné loupeživé rytíře podivných jmen. První, vyšší postavy a zachmuřeného obličeje, se jmenoval Paška a druhý, který byl znám především díky svým zlodějským kouskům na severu Čech, byl pojmenován Pole. Těchto dvou samozvaných pánů se svého času bál celý kraj a zvláště obchodníci velice neradi používali cestu pod Ostrým.

Výhled z hradu Ostrý
Jako památka na doby dávno uplynulé nám dodnes zbylo místní pojmenování Paškapole, které naleznete na všech mapách. Až do těchto míst Českého středohoří zavítáte, vzpomeňte si na dva loupeživé rytíře a navštivte pozůstatky dávno sesutého hradu. Odmění vás nejen pěkným výhledem na okolní kopce, ale možná i poklady, které si zde kdysi dávno zakopali Paška a Pole.

zdroj: internet