Vydejte se na Vrch Boreč nejen za mikroexhalacemi!

Vrch Boreč (449m) u vsi Režný Újezd je na první pohled docela obyčejný zalesněný vrch. Nenechte se však zmást jeho vzhledem. Když v zimě klesnou teploty pod bod mrazu a ještě se k tomu vyjasní, jsou ideální podmínky k pozorování unikátního jevu, který nemá v České republice obdoby. Nejen v zimě je však vrch Boreč zajímavý. Díky ojedinělé fauně a flóře je vrch Boreč vyhledávaným cílem výletu po celý rok."Kouřící kopec", "kouřová hora"

Masiv vrchu Boreč je protkán složitým systémem puklin, které se chovají jako jakýsi akumulátor energie. To dává vzniknout mikroexhalacím vzduchu s rozdílnou teplotou, než má okolní prostředí. Tento jev se střídá se ve dvou cyklech. Od zimy až do brzkého jara je studený vzduch nasáván v sutích na úpatí kopce, uvnitř se ohřívá a vychází z ventarol (průduchů) na vrcholu jako vlhká a teplá pára. Jev je velmi efektní při mrazivém dni. V jámách, které jsou rozprostřeny na temeni kopce, můžete na vlastní kůži pocítit teplo vycházející z nitra kopce. V přímém okolí ventarol se daří unikátním rostlinám, i když okolní příroda ještě spí. Od léta až do podzimu je systém proudění vzduchu opačný. Na temeni kopce je teplý vzduch nasáván dovnitř, kde se ochladí a v sutích na úpatí kopce narazíte na výdechy ledového vzduchu. Systém puklin byl objeven v roce 1833, přičemž exhalace byly nesprávně považovány za důsledek sopečné činnosti. Teprve v roce 1881 byla místní zajímavost odhalena a vysvětlena pražským univerzitním profesorem Janem Krejčím a jeho synem Prokopem.


Jedna z ventarol na vrcholu Borče

Naučná stezka Boreč

Napříč celým vrchem vede celoročně dostupná okružní naučná stezka, která byla založena v roce 1981. Začíná pod kapličkou v Režném Újezdě, vedle autobusové zastávky víkendové linky 506. Stezka má celkem devět zastavení a zabere asi 1,5 h času volnou chůzí. Celkem ujdete 3 km a z informačních panelů se dozvíte mnoho zajímavých informací místní flóře, fauně i ventarolách. Místy strmější terén stezky je zpřístupněn dřevěnými schody se zábradlím, proto nedoporučujeme výstup s kočárkem nebo jízdním kolem. Na výstup je nutné vybavit se vhodnou obuví a oblečením.
Vyhlídka z Borče

Těsně pod vrcholem kopce je první vyhlídka, která nabízí panoramatický pohled na České středohoří a jeho milešovskou část. Na vrcholu kopce se setkáte se zmíněnými ventarolami. Po sestupu z vrcholu kopce na jeho jihovýchodní úpatí se otevírá další vyhlídka směrem k Lovosicím, odkud máte možnost vidět někdejší bojiště, kde se 1. října 1756 střetla rakouská a pruská vojska při takzvané "bitvě u Lovosic", která odstartovala sedmiletou válku.


Vyhlídka k Milešovce

 

Kdysi holý, dnes chráněný

Téměř celé území vrchu Boreč je dnes pokryto velmi pestrou vegetací, bohatou na vzácné a ohrožené druhy, které se váží na místní specifické mikroklimatické podmínky. Vrch Boreč byl však ještě v 19. století bezlesý a byl nazýván Kahleberg (Holý vrch). Na jeho svazích se pásly ovce a kozy a dařilo se zde rostlinám zvyklým na bezlesí, jako je Koniklec otevřený (viz foto), který se zde na několika místech dodnes vyskytuje. Na vrchu Boreč se nachází vzácná teplomilná doubrava, kde na jaře a v létě rozkvétá rozmanitá světlomilná a hajní květena. Roste zde kromě jiného také naše původní ovocná dřevina Dřín obecný, kvetoucí brzy na jaře drobnými žlutými květy. Ve vyšších polohách jsou suťová pole a suťový les. V roce 1951 byl vrch Boreč vyhlášen přírodní rezervací, je tedy chráněný. V roce 1992 byl podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro svůj nadregionální význam zařazen mezi národní přírodní památky. Pokud se na vrch Boreč chystáte, mějte na paměti, že vstupujete do přírodní rezervace. Základní pravidla chování v CHKO si můžete přečíst zde.vrch Boreč
Koniklec otevřený na jaře

 Aktualizováno: 26.9.2020